เกี่ยวกับเรา

บริษัท โกลบอล คลีนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด  

จัดตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2552 ด้วยทีมงานมืออาชีพ มีความเชี่ยวชาญ งานทำความสะอาดฮูดดูดควัน(Kitchen Hood Exhaust) และ ท่อดักแอร์(Air Duct)

เราเป็นผู้นำงานด้านบริการทำความสะอาดอย่างมีประสิทธิภาพ บุคลากรของเราทุกคนมีความพร้อมในการให้บริการแก่ท่าน

ความรวดเร็วและมีคุณภาพ เป็นที่ยอมรับจากกลุ่มลูกค้า ทั้งกลุ่มโรงแรม ห้างสรรพสินค้า โรงพยาบาล ร้านอาหาร มหาวิทยาลัย พร้อมงาน ซ่อมบำรุงระบบฮูดดูดควัน และตรวจเช็คระบบการทำงานของฮูดดูดควันให้พร้อมใช้งานตลอดเวลา 

 

ดำเนินกิจการด้านการทำความสะอาดของระบบฮูดดูดควันในครัวและท่อดักแอร์ จัดตั้ง เมื่อปี พศ.2552

สำนักงานใหญ่ ตั้งอยู่ เลขที่ 919/494 อาคารจิวเวลรี่เทรดเซนเตอร์ ชั้น 42 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

 

วิสัยทัศน์

เป็นผู้นำด้านการทำความสะอาดฮูดดูดควันและท่อดักแอร์ 

 

พันธกิจ

ดำเนินธุรกิจการให้บริการ ที่ดีเยี่ยม ครบวงจร ด้วยเทคโนโลยีใหม่ๆ เราเติบโตอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

พร้อมส่งมอบผลงานที่รวดเร็วมีคุณภาพ ด้วยทีมงานที่ความเป็นเลิศด้านทักษะการทำงานและการบริการ

ตลอดจนรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 

โดยระยะเวลาที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้รับการตอบรับที่ดีจากลูกค้าเป็นจำนวนมาก เราเน้นการให้บริการที่ดีเลิศ รวมถึงขั้นตอนการทำงาน คุณภาพของงาน เราเน้นในรูปแบบที่เป็นมาตรฐาน ทำงานตามเวลาที่กำหนด ส่งมอบงานตรงเวลา 

 

ทีมงาน

เรามีการอบรมทักษะการทำงาน การให้บริการแก่ลูกค้าอย่างสม่ำเสมอ จำนวนพนักงานเพียงพอต่อความต้องการในการทำงานของแต่ละงาน มีความเชี่ยวชาญทางด้านการทำงานด้านการทำความสะอาดฮูดดูดควัน และท่อดักแอร์ โดยเฉพาะ 

 

อุปกรณ์และเทคโนโลยี

เราใช้นำยาทำความสะอาดที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม อุปกรณ์มีความพร้อมในการทำงาน เรื่องเทคโนโลยี เราพัฒนา ปรับปรุง อุปกรณ์การทำงานที่ทันสมัย เพื่อให้เหมาะสมกับการใช้งาน เราทำการเชื่อมต่อข้อมูลการทำงานกับทีมงานตลอดเวลา ทำให้ทราบถึงความคืบหน้าการทำงานได้รวดเร็ว 

 

ผลงาน

เราเน้นถึงคุณภาพการทำงาน ตั้งแต่ขั้นตอนการเตรียมพร้อมที่เข้าทำงาน ความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ ในการทำงาน ขั้นตอนในการทำงานจะต้องเป็นไปตามมาตรฐานที่บริษัทกำหนด รวมถึง ผลงานที่เสร็จเรียบร้อย จะต้องมีคุณภาพ และตรงต่อเวลาในการส่งมอบงาน